අදිසි භීතිය ශූට් කොරනකොට වැරදුන තැන්....


අදිසි භීතිය චිත්‍රපටිය හදද්දි අපිට ගොඩක් තැන්ව්ල වැරදුනා... අන්න ඒ වැරදුනු තැන් අපි යූ ටියුබ් එකට දැම්මා.. ඔන්න දැන් පල්ලෙහායින් ඕගොල්ලොන්ටත් බලන්න පුලුවන්... ටටා..


Copyright @ 2013 සිව් මානය-4Dimension. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Clock

4Dimension

Mouse

Blogger Tricks

Definition List

Wadiya

Like Us

-