සුපිරි සිංහල ෆොන්ට්ස් සෙට් එකක් බාගන්න...


ගොඩක් අය සිංහල ෆොන්ට්ස් පාවිච්චි කොරලා වැඩ කෑලි දාන්න කැමතියි.. ඒත් සින්හල ෆොන්ට්ස් ඕනකරන හැඩයෙන් හොයා ගන්න එක අමාරුයිනේ... ඔන්න ඒක නිසා මම අද සින්හල ෆොන්ට්ස් තොගයක්ම ගෙනාවා...
මේවා තිබ්බේ http://www.sindusinhala.com/ සයිට් එකේ.. ඒකට යන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.. කතා ඕන නෑ බාගන්න ඕන ෆොන්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න.. ඩවුන් වේවී....


ටටා..
මම රුසිරු අංජන

Sinhala Fonts Free Download
Amalee
Astro01
Astro02
DL_Mano
FM_Abaya
FM_Abaya_Bold
FM_Abaya_Bold
FM_Arjunna
FM_Arjunna
FM_Basuru
FM_Basuru
FM_Bindumathi
FM_Derana
FM_Derana
FM_Ganganee
FM_Ganganee
FM_Gemunu
FM_Gemunu
FM_Malithi
FM_Malithi
FM_Rajantha
FM_Rajantha
FM_Samantha
FM_Samantha
FM_Sandhyanee
FM_Sandhyanee
FN_CHUTY
FN_CHUTY
FN_Kalpa
FN_Kalpa
FN_Nilanthi
FN_Nilanthi
FN_Samanali
FN_Samanali
FN_Sanka
FN_Sanka
FN_Selliya
FN_Selliya
FN_Suresh_01
FN_Suresh_01
FN_Suresh_02
FN_Suresh_02
FN_Wijeya
FN_Wijeya
Okdbolidda
Okdbolidda
Ranmadu
Ranmadu
Sara_Gune
Sara_Gune
Sara-Baron
Sara-Gune
Sara-Gune
Sara-Janakee
Sara-Janakee
Sara-Kalanee
Sara-Kalanee
Sara-Mahee
Sara-Mahee
Sara-Pramesha
Sara-Pramesha
Sara-Punchi
Sara-Punchi
Sara-Ramanee
Sara-Ramanee
Sara-Roopa
Sara-Roopa
Sara-Serasili
Sara-Serasili
Sara-Seth
Sara-Seth
Sara-Siri
Sara-Siri
Sisil
Sisil
Copyright @ 2013 සිව් මානය-4Dimension. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Clock

4Dimension

Mouse

Blogger Tricks

Definition List

Wadiya

Like Us

-